Serviceportaal
Via eenmalig inloggen, kunnen onze medewerkers hun eigen gegevens inzien, waartoe ze bevoegd zijn.

Koppeling HRM & Corsa haalt beste in beide systemen naar boven

Dots

Omdat de informatie over haar ruim 700 medewerkers (deels) gevoelig van aard is, heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland ervoor gekozen haar HRM-systeem Workforce (van ADP) te koppelen met Corsa van BCT, de centraal door Rijnland gekozen oplossing voor de opslag en het beheer van statische documenten.

AANLEIDING

Het informatiebeheer van personeelsdossiers is aan strenge wettelijke regels gebonden’, aldus Rudolf Wesselius, projectleider binnen Rijnland. ‘Met de gecombineerde functionaliteit van beide oplossingen bieden we gebruiksgemak en voldoen we volledig aan wet- en regelgeving.

AANPAK

Informatie is belangrijk voor Rijnland. Niet alleen informatie die wordt gedeeld met ketenpartners, maar ook binnen de eigen organisatie wil Rijnland haar zaakjes op orde hebben. Hans van Stijn, informatie analist en technisch manager ICT: ‘Om onze archiefwaardige documenten op een goede, gestructureerde manier digitaal op te slaan en te beheren, maken we al lang gebruik van Corsa van BCT. De functionaliteit in Corsa is prettig om mee te werken en het systeem voldoet volledig aan de wet- en regelgeving. Dat is eigenlijk het belangrijkste criterium. Voor het HRM-gedeelte van ons informatiebeheer maken we sinds begin 2016 gebruik van Workforce van ADP. Workforce is een oplossing voor het online beheer van personeelsgegevens en salarisadministratie, met specifiek voor de Nederlandse markt ontwikkelde functies.’

RESULTAAT

Via eenmalig inloggen, kunnen onze medewerkers hun eigen gegevens inzien, waartoe ze bevoegd zijn. We zijn nu af van het feit dat ze voor bepaalde documenten naar HRM moesten gaan om ze te kunnen inzien. De zelfredzaamheid van het personeel is daarmee flink verbeterd en dat scheelt HRM tijd en geld.