Serviceportaal

Actieve openbaarmaking


Verwijsindex in plaats van PLOOI

Dots

De infrastructuur voor openbaarmaking was PLOOI: het platform open overheidsinformatie.

PLOOI moest ervoor zorgen dat overheidsinformatie op een centrale plek en een gebruiksvriendelijke manier te vinden is. Aansluiting op PLOOI voor actieve openbaarmaking was voor rijksorganisaties verplicht.

In 2022 heeft de minister van BZK het advies van AcICT overgenomen. Ze adviseren de minister om te stoppen met de ontwikkeling van het platform in de huidige vorm en in plaats daarvan te investeren in een eenvoudigere variant met een zoekfunctie en een index. Door dit besluit zal de huidige versie van PLOOI, met de centrale opslag, het aanleverloket en de aanlever-API, niet binnenkort beschikbaar zijn voor alle bestuursorganen. Daarom zal het verplichte aansluiten daarop ook niet op korte termijn plaatsvinden. Om het vertrouwen in de overheid te vergroten, is het belangrijk dat bestuursorganen zelf overheidsdocumenten actief openbaar maken, hetzij op een eigen website, hetzij op een gezamenlijke website.

Verwijsindex

De eenvoudiger variant bestaat uit een verwijsindex en een zoekfunctie: de Woo-index. Vanaf 19 juni 2023 kunnen centrale en decentrale overheden aansluiten op deze Woo-index; een belangrijke stap naar actieve openbaarmaking van overheidsdocumenten.

De Woo-index verwijst naar documentcollecties die door bestuursorganen op internet zijn gepubliceerd. De zoekfunctie, waarmee gebruikers binnen deze documentcollecties kunnen zoeken, komt later dit jaar beschikbaar op overheid.nl.

Bestuursorganen die al informatie openbaar maken via een eigen publicatiekanaal op internet kunnen vanaf 19 juni aansluiten op de Woo-index. Dit gebeurt via het register van Overheidsorganisaties (ROO). In de redactieomgeving van het ROO kunnen de url’s van de internetlocaties waar informatie staat, geregistreerd worden. Hierbij wordt de informatiecategorie waarover het gaat ook ingevuld.

De Woo-index kan alleen verwijzen naar informatie die al op internet gepubliceerd is. Daarom worden bestuursorganen die nog geen informatie actief openbaar maken opgeroepen hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Dit kan via een eigen website, eventueel samen met andere bestuursorganen.

Centrale zoekfunctie

De zoekfunctie wordt later dit jaar toegevoegd. De documentcollecties die in de Woo-index geregistreerd zijn, worden door KOOP geïndexeerd. Zo zijn de documenten in die collecties vindbaar via Overheid.nl. Er komen nog technische vereisten en aanbevelingen voor een zo goed mogelijke indexatie. Bestuursorganen hoeven hier niet op te wachten.

 

Corsa en openbaar maken

BCT wil bestuursorganen ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke verplichting van openbaarmaking door Corsa als centrale plek om openbaarmaking gereed te maken voor de website als publicatiemiddel.