Serviceportaal

Voldoen aan de Woo:

Publiceren van overheidsinformatie

BCT ondersteunt organisaties met kennis en oplossingen.

Regel het recht op toegang tot informatie

PUBLICEREN VAN OVERHEIDSINFORMATIE

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op toegang tot informatie van de overheid. Met ingang van 1 mei 2022 vervangt de Woo de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en markeert het een belangrijke stap richting een meer transparante overheid. Het waarborgt het recht van iedereen om toegang te hebben tot publieke informatie. De basisgedachte hierbij is dat overheidsinformatie in principe openbaar is, tenzij er een geldige reden is om dit niet te doen.

BCT ondersteunt organisaties hierbij met kennis en oplossingen zodat zij kunnen voldoen aan de doelstellingen van de wet.

Dots

Webinar 'Compliant aan de Wet open overheid'

On Demand

Tijdens dit webinar nemen we de aspecten van de Wet open overheid onder de loep en hoe onze module voor Woo jou kan ondersteunen bij het efficiënt en compliant beheren van Woo-verzoeken en actieve publicatie.

Nieuws