Serviceportaal

Expertise

Onze expertise in veilig informatiebeheer

Hoe zorg je voor een veilige opslag en toegang tot gevoelige informatie? Hoe kan je informatiebeheer optimaliseren, om te voldoen aan wet- en regelgeving. Hoe hou je grip op risicobeheersing en handel je transparant? Wat zijn laatste de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement?

Bekijk hieronder onze expertise op basis van thema’s.

Het organisatiegeheugen

HET WERKGEHEUGEN VAN DE ORGANISATIE

Het organisatiegeheugen staat centraal in de organisatie en stelt je in staat risico’s te beheersen, verantwoording af te leggen en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Dat betekent dat het organisatiegeheugen essentieel is voor elke organisatie die waardevolle kennis en informatie wilt en moet vastleggen en deze informatie wilt delen en benutten voor weloverwogen besluitvorming.

Dots

Grip op archief

TERUGVINDBAAR EN VOLLEDIG

Overheidsorganisaties dienen te voldoen aan de archiefwet. Dit wil zeggen dat je organisatie er alles aan doet om zowel het fysieke als digitale archief op orde te brengen zodat het aan de voorwaarden van de archiefwet voldoet.

Waar veiligheid en toegankelijkheid van het archief de meer technische kant behelzen, zijn de terugvindbaarheid en het verrijken van documenten/informatie in het archief juist voorbeelden van het vergroten van efficiëntie.

Dots

Voldoen aan de Wet open overheid

PUBLICEREN VAN OVERHEIDSINFORMATIE

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op toegang tot informatie van de overheid. Ze waarborgt het recht van iedereen om toegang te hebben tot publieke informatie. De basisgedachte hierbij is dat overheidsinformatie in principe openbaar is, tenzij er een geldige reden is om dit niet te doen.

BCT ondersteunt organisaties hierbij met kennis en oplossingen zodat zij kunnen voldoen aan de doelstellingen van de wet.

Dots

Common Ground

DE KRACHT VAN COMMON GROUND

We geloven dat de nieuwe informatievoorziening gebaseerd moet zijn op standaarden. Dit betekent dat we streven naar een gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en andere belanghebbenden. Door het gebruik van dezelfde standaarden wordt de gegevensuitwisseling eenvoudiger en betrouwbaarder, wat leidt tot efficiëntere processen en een verbeterde dienstverlening aan burgers.

Dots