Serviceportaal
Gemeente Beek heeft met bestuurlijke opvolging heel adequaat het besluitvormingsproces inzichtelijk en beheersbaar gemaakt.

Bestuurlijke Opvolging

Gemeenten krijgen vandaag de dag meer taken toebedeeld door de Rijksoverheid waardoor de verantwoordelijkheid en impact van gemeenten op de samenleving groeit. De rol van raadsleden wordt hierdoor belangrijker maar tegelijk ook complexer. Raadsleden worden steeds vaker aangesproken op hun controlerende taak.

Het gevolg hiervan is dat raadsleden een grotere behoefte hebben aan complete informatie. De raadsgriffier ervaart ook een groeiende informatiebehoefte en wordt geconfronteerd met een toename van de administratieve last. Denk hierbij aan het bijhouden en opvolgen van bijvoorbeeld vragen van raadsleden voorafgaand aan een raadsvergadering, toezeggingen van portefeuillehouders, aangenomen moties en besluiten. Ook in de samenwerking tussen de griffier en de gemeentesecretaris speelt informatie steeds vaker een cruciale rol om processen voldoende transparant en uniform te laten verlopen. Vanwege deze veranderende informatiebehoefte, heeft BCT In samenwerking met diverse gemeenten de oplossing Bestuurlijke Opvolging ontwikkeld.

de volledige productvideo bekijkt u hier:

bekijk de video >
Dots

Tijdig nakomen van gedane toezeggingen

De oplossing Bestuurlijke Opvolging zorgt voor uniformiteit, transparantie en grip op kritische informatie die ontstaat in de dialoog tussen gemeenteraad en college B&W bij de uitvoering van de controlerende taak. Ingediende vragen, aangenomen moties, gedane toezeggingen en genomen besluiten voortkomend uit een Raads- of Commissievergadering kunnen worden geregistreerd en vervolgens worden uitgezet in de ambtelijke organisatie voor tijdige opvolging. Hiermee houdt de griffier het overzicht over het tijdig nakomen van bijvoorbeeld gedane toezeggingen.

Met Bestuurlijke Opvolging wordt zowel primair de Gemeenteraad maar ook aanverwante gremia zoals Raadscommissies beter gefaciliteerd met als doel
bestuurlijke opvolgings informatie compleet, betrouwbaar, transparant en boven al duurzaam inzichtelijk te maken en te houden.

Voordelen Bestuurlijke Opvolging

  • Werken conform wet- en regelgeving met betrekking tot bewijslast en bewaarplicht; alle informatie is centraal opgeslagen en duurzaam benaderbaar.
  • Op elk gewenst moment de stakeholders snel en volledig informeren over de actuele stand van zaken van opvolgingsprocessen.
  • Eén leidend opvolgingssysteem. Het maken, beheren en monitoren van diverse losse overzichten behoort hiermee tot de verleden tijd.
  • Krachtige signalering en daardoor kan proactief gereageerd worden op termijnen.
  • Facilitering van optimale samenwerking tussen de raadsgriffier en de gemeentesecretaris.
  • De gemeenteraad wordt bediend met volledige en kwalitatieve informatie.
  • De mogelijkheid om bestuurlijke opvolging aan te laten sluiten en te integreren met het (reeds geïmplementeerde) bestuurlijk besluitvormingsproces.
Dots

Bestuurlijke Opvolging bij gemeente Beek

In deze case is het woord aan Guliel Erven over Bestuurlijke Opvolging bij de gemeente Beek! Bekijk de video hiernaast.

Dots

Bestuurlijke Opvolging in co-creatie

De ervaringen zijn positief over het werken met Bestuurlijke Opvolging binnen de gemeente Beek.  Terugkijkend op het project is de conclusie van de gemeente dat het een geslaagd project was waarbij vooral de samenwerking met BCT als zeer prettig ervaren is.

Gemeente Beek en BCT hebben een lange historie. Voor de griffier waren de oplossingen van BCT dan ook niet onbekend.  Deze oplossing is mede in co-creatie met gemeente Beek en de griffier ontwikkeld. Voor raadsgriffier Guliel Erven was dit een nieuwe ervaring. Guliel vertelt:

“Als griffier kan ik nu de raad met betere kwaliteit bedienen. Mijn informatiepositie naar de raad toe is versterkt. We beschikken over complete informatie binnen één systeem, waardoor er echte interactie ontstaat tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Alle informatie is duurzaam beschikbaar, compleet en betrouwbaar.  Hierdoor kunnen we beter samenwerken en zijn we in staat om professioneel te kunnen handelen. Tevens is mijn samenwerking met de gemeentesecretaris versterkt”.

Dots
Whitepaper - Optimaal Besturen

Whitepaper - Optimaal Besturen

In deze whitepaper staan we allereerst stil bij de (on)mogelijkheden van papierloos vergaderen om vervolgens dieper in het bestuurlijke proces te duiken.
DOWNLOAD white paper hbspt.cta.load(1972206, '041034f8-bad0-430e-b8f0-86ee222bafc2', {});