Serviceportaal
Grip op de Lange Termijn Agenda met Bestuurlijke Planning
DOWNLOAD BROCHURE

Bestuurlijke Planning

Een van de zaken waar de gemiddelde gemeente vandaag de dag problemen mee heeft is het grip krijgen op- én inzicht krijgen in de lange termijn agenda (LTA). De LTA dient om bestuurders te informeren over bestuurlijke onderwerpen die als gevolg van autonome of medebewindstaken tot besluiten moeten leiden – de bestuurlijke planning.

Bron voor de LTA is het collegeprogramma (autonomie) en de circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (medebewind). Op deze LTA staan alle onderwerpen waarvan de gemeente weet dat er een besluit genomen moet worden maar waarbij het besluitvormingsproces nog niet gestart is.

de volledige productvideo bekijkt u hier:

bekijk de video >
Dots

Tijdig starten met Bestuurlijke Planning

Vaak dreigen dit soort LTA onderwerpen tussen wal en schip te raken doordat iedereen in de waan van de dag leeft en onvoldoende zicht heeft op deze LTA objecten, en dan met name op de termijnen die hieraan gekoppeld zijn. Dit resulteert dan ook vaak in het te laat starten van het bestuurlijk besluitvormingsproces met alle gevolgen van dien.

Lange Termijn Agenda

Gemeenten hebben dus een sterke behoefte om LTA objecten centraal vast te leggen in een systeem waarbij de vergadercyclus op basis van variabelen wordt berekend en er alvast voorlopig geagendeerd kan worden op de agenda’s van de verschillende gremia. Tevens bestaat de wens dat de termijnen proactief bewaakt worden en dat het systeem ook daadwerkelijk signaleert zodra deze termijnen dreigen te verlopen. Hierdoor waarborg je een strak vergaderschema en voorkom je dat er te laat gestart wordt met het opstarten van het bestuurlijk besluitvormingsproces.

Voordelen

  • Optimale transparantie en bewijslast
  • Te allen tijde inzicht in de LTA
  • Eenvoudig en efficiënt agenderen
  • Correcte en complete informatievoorziening
  • Planning in Word of Excel is verleden tijd
  • Stapsgewijze vorming van het digitale bestuurlijke dossier
  • Altijd de juiste documentversie beschikbaar
  • Snellere doorlooptijden in het proces
Dots

Bestuurlijke Planning bij gemeente Beek

Benieuwd hoe Bestuurlijke Planning gemeente Beek helpt? Lees meer in het nieuwsartikel De completering van een bestuurlijk drieluik.

Dots