Serviceportaal
“Het grootste voordeel is vooral grip hebben op de contractdocumenten.”

Optimaal informatiebeheer

Dots

Met de ingebruikname van Corsa/Contract heeft Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) een nieuwe stap voorwaarts gezet richting optimaal digitaal informatiebeheer. Teamleider Facilitair van VRZ Carel Peeters: ‘Als basis maakten we al gebruik van Corsa als documentmanagement systeem. Met deze aanvulling daarop hebben we nu ook volledig grip op het contractmanagement. Je hoeft maar één keer een deadline te missen en je kunt voor forse kosten komen te staan. Dan is die investering snel terug verdiend.’

AANLEIDING

De nodige samenwerkingsverbanden in de regio en alle activiteiten, verdeeld over de 13 aangesloten gemeenten vormden geen ideale werkomgeving en maakte het lastig te communiceren.

AANPAK

We moesten onder meer zorgen voor een uniforme en efficiënte werkomgeving, waar onze 225 medewerkers optimaal hun werk kunnen verrichten. En met elkaar en met de 1250 vrijwilligers moeten kunnen communiceren.

RESULTAAT

De oplossing bleek echter dichter bij dan gedacht. BCT heeft aansluitend op Corsa Documentbeheer ook een contractbeheermodule. Peeters: ‘Als je het zo zegt, zou je de indruk kunnen krijgen dat het een kwestie is van aanschaffen, implementeren en aan de slag.

TOEKOMST

We zijn nu ook beter in staat om tussentijds met een leverancier/contractant zaken door te spreken. Alle informatie over het wie, hoe en wat van het contract is digitaal, eenvoudig vindbaar en direct beschikbaar voor de mensen die ermee moeten werken. Voor ons binnen Facilitair is digitaal werken een zegen.’