Serviceportaal

Latest posts

Wet open overheid in de praktijk

Organisaties worstelen met de naleving van de Wet open overheid (Woo), geconfronteerd met uitdagingen zoals lange wachttijden voor verzoeken en hoge dwangsommen. De implementatie van de wet wordt vaak als een last ervaren, wat de efficiëntie en transparantie belemmert. BCT biedt technologische oplossingen, zoals het Corsa DMS, om de verwerking van Woo-verzoeken te stroomlijnen en de transparantie binnen overheidsorganisaties te verbeteren. Deze oplossingen helpen overheidsinstanties bij het verminderen van vertragingen, het voorkomen van financiële sancties en het voldoen aan de vereisten van de Woo.

href="https://bctsoftware.com/nl/wet-open-overheid-in-de-praktijk/">

Uitbreiding dienstverlening BCT: projectmanager aan je zijde

Een projectmanager van BCT met ervaring binnen overheidsorganisaties en de BCT producten, helpt je met meer kwaliteit je informatiebeheer op orde te krijgen.

href="https://bctsoftware.com/nl/uitbreiding-dienstverlening-bct-projectmanager-aan-je-zijde/">

BCT Community Meetup 2024

De jaarlijks Community Meetup vindt plaats op donderdag 13 juni 2023

href="https://bctsoftware.com/nl/bct-community-meetup-2024-13jun/">

Woo-naleving met het Corsa platform

Woo-naleving, risicobeheersing, en transparantie in organisaties – cruciaal voor wet- en regelgeving. Het Corsa platform maakt het toegankelijk.

href="https://bctsoftware.com/nl/woo-naleving-met-het-corsa-platform/">

Statiegeld inzamelactie goed ontvangen door Voedselbank Zuid-Limburg

BCT’s recente inzamelingsinitiatief, uitgevoerd door de OR, heeft een belangrijke impact gehad op zowel lokale goede doelen als het milieu.

href="https://bctsoftware.com/nl/statiegeld-inzamelactie-goed-ontvangen-door-voedselbank-zuid-limburg/">

Inspirerend leesvoer voor tijdens de feestdagen 

Lees de meest gelezen artikelen van 2023.

href="https://bctsoftware.com/nl/inspirerend-leesvoer-voor-tijdens-de-feestdagen/">

ZonMw in de wolken met Corsa in de BCT cloud

ZonMw, een belangrijke speler in gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, implementeerde Corsa in de BCT cloud als een robuust document management systeem om aan verantwoordingsplichten te voldoen en efficiënter te werken. Deze keuze leidde tot verbeterde documentaire en werkprocessen, een betere gebruikerservaring en naleving van wet- en regelgeving. Het project is nog niet afgerond, aangezien ZonMw met behulp van Corsa in staat is om flexibel in te spelen op veranderende behoeften en wetgeving met de ondersteuning van de leverancier.

href="https://bctsoftware.com/nl/zonmw-in-de-wolken-met-corsa-in-de-bct-cloud/">

Terugblik: informatie ontsluiten Sharepoint – Corsa

Samen met klanten kwamen we tot een standaardinrichting waarmee organisatie zelf informatie kunnen ontsluiten.

href="https://bctsoftware.com/nl/informatie-ontsluiten-sharepoint-corsa/">

Implementatie van Common Ground bij BCT

Bij BCT werken we actief aan de integratie van componenten volgens het Common Ground-principe, waaronder de samenwerking met Rx.Mission. Door middel van diverse componenten, zoals de DRC-component van Corsa en standaard notificatiekanalen, streven we ernaar om verschillende use-cases te ondersteunen. Dit varieert van het aanmaken van nieuwe zaken in Rx.Mission en Corsa tot het toevoegen van documenten en het beheren van zaakdossiers. Ons doel is om een oplossing te bieden die voldoet aan de behoeften van meerdere integraties. We houden iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en updates omtrent onze roadmap.

href="https://bctsoftware.com/nl/implementatie-van-common-ground/">