Serviceportaal

Latest posts

Wet open overheid in de praktijk

Organisaties worstelen met de naleving van de Wet open overheid (Woo), geconfronteerd met uitdagingen zoals lange wachttijden voor verzoeken en hoge dwangsommen. De implementatie van de wet wordt vaak als een last ervaren, wat de efficiëntie en transparantie belemmert. BCT biedt technologische oplossingen, zoals het Corsa DMS, om de verwerking van Woo-verzoeken te stroomlijnen en de transparantie binnen overheidsorganisaties te verbeteren. Deze oplossingen helpen overheidsinstanties bij het verminderen van vertragingen, het voorkomen van financiële sancties en het voldoen aan de vereisten van de Woo.

href="https://bctsoftware.com/nl/wet-open-overheid-in-de-praktijk/">

Woo-naleving met het Corsa platform

Woo-naleving, risicobeheersing, en transparantie in organisaties – cruciaal voor wet- en regelgeving. Het Corsa platform maakt het toegankelijk.

href="https://bctsoftware.com/nl/woo-naleving-met-het-corsa-platform/">

Publiceren volgens de Woo

BCT wil bestuursorganen helpen om te voldoen aan de wet open overheid (Woo).

href="https://bctsoftware.com/nl/publiceren-volgens-de-woo/">

Actieve openbaarmaking

Het is belangrijk dat bestuursorganen zelf overheidsdocumenten actief openbaar maken.

href="https://bctsoftware.com/nl/actieve-openbaarmaking/">

Eerder een eenvoudiger platform met overheidsinformatie

Advies AcICT overgenomen door de minister

href="https://bctsoftware.com/nl/eerder-een-eenvoudiger-platform-met-overheidsinformatie/">

Voortgang rond Platform Open Overheidsinformatie

Een eerste oefenomgeving met een standaard-koppelvlak wordt op dit moment ontwikkeld door KOOP

href="https://bctsoftware.com/nl/voortgang-rond-platform-open-overheidsinformatie/">

Webinar Anonimiseren vanuit Corsa

In dit webinar, dat wij samen organiseren met DataMask, gaan we dieper in op de integratie tussen onze beide platformen.

href="https://bctsoftware.com/nl/webinar-anonimiseren-vanuit-corsa/">

Webinar Anonimiseren – Het waarom en hoe!

In dit webinar, dat wij samen organiseren met DataMask, gaan we dieper in op het belang van anonimiseren en hoe dit te organiseren.

href="https://bctsoftware.com/nl/webinar-anonimiseren-het-waarom-en-hoe/">