Serviceportaal

Digitaal Besturen

Wij helpen organisaties met een volledige digitale ondersteuning van de bestuurlijke processen. Bestuurders worden gefaciliteerd met de juiste informatie in de juiste context op het juiste moment. Om zo op een effectieve, transparante en daadkrachtige manier te besturen waarbij automatisch voldaan wordt aan wet- en regelgeving.

Dots

Bestuursuite

De Bestuursuite is een drieluik van producten die zich richt op de digitale ondersteuning van de primaire bestuurlijke processen: van bestuurlijke planning tot bestuurlijke besluitvorming en -opvolging.

 

De bestuursuite bestaat uit 3 oplossingen:

  • Bestuurlijke Planning
  • Bestuurlijke Besluitvorming
  • Bestuurlijke Opvolging
Wilt u na het zien van de trailer de volledige productvideo bekijken?
bekijk de video >
Dots

Bestuurlijke Planning

Een van de zaken waar de gemiddelde gemeente vandaag de dag problemen mee heeft is het grip krijgen op- én inzicht krijgen in de lange termijn agenda (LTA). De LTA dient om bestuurders te informeren over bestuurlijke onderwerpen die als gevolg van autonome of medebewindstaken tot besluiten moeten leiden – de bestuurlijke planning.

Bestuurlijke Planning
Dots

Bestuurlijke Besluitvorming

Met Bestuurlijke Besluitvorming krijgt uw organisatie grip op bestuurlijke besluitvormingsprocessen en wordt de ambtelijke organisatie digitaal ondersteund. Documenten, processtappen, acties en besluiten van het bestuurlijke besluitvormingsproces worden digitaal weergegeven en vastgelegd. Met onze oplossing krijgt u volledige grip op uw informatiestroom in uw bestuurlijke processen.

Bestuurlijke Besluitvorming
Dots

Bestuurlijke Opvolging

De oplossing Bestuurlijke Opvolging zorgt voor uniformiteit, transparantie en grip op kritische informatie die ontstaat in de dialoog tussen gemeenteraad en college B&W bij de uitvoering van de controlerende taak. Ingediende vragen, aangenomen moties, gedane toezeggingen en genomen besluiten voort komend uit een Raads- of Commissie-vergadering kunnen worden geregistreerd en vervolgens worden uitgezet in de ambtelijke organisatie voor tijdige opvolging. Hiermee houdt de griffier het overzicht over het tijdig nakomen van bijvoorbeeld gedane toezeggingen.

Bestuurlijke Opvolging
Dots