Serviceportaal

Hoe BCT bij de zoektocht naar een nieuwe cloud provider bij ACC ICT uitkwam

Een nieuwe cloud provider die aan de eisen van klanten voldoet


Dots

BCT zocht in 2020 een hosting/cloud provider die aan de eisen van haar klanten kon voldoen. ‘De eisen die in Nederland gesteld worden in onze aanbestedingen en in onze offertetrajecten zijn dermate van hoge maturiteit, dat wij op zoek moesten naar een nieuwe provider’, zegt Ruud Storcken, Business Unit Directeur bij BCT. Het gaat hierbij enerzijds om certificeringen en anderzijds om principiële beginselen zoals de vestiging van datacenters. Er wordt tegenwoordig steeds vaker een eis gesteld dat data op Nederlands grondgebied moet staan en eventueel meervoudig moet zijn uitgevoerd in datzelfde gebied.

Op basis van deze eisen zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe cloud provider in Nederland. De nieuwe provider moest onder andere minimaal drie datacenters kunnen aanbieden, met alle eisen en wensen die daarbij horen om toekomstbestendig klanten van BCT te kunnen voorzien van een cloudstrategie en -migratie.

Strengere eisen vanuit de markt omtrent certificeringen en infrastructuur

BCT krijgt steeds meer te maken met strengere regels vanuit de markt. Het gaat hierbij met name om algemene certificeringen, zoals de ISO 27001 en de ISO 9001. Maar ook certificeringen die de software raken, zoals de ISO 16175 (vervanger van NEN 2082 ). Om dit te borgen en continuïteit en garanties te bieden, wordt ook voor de infrastructuur een bepaald eisenpakket opgesteld. Los van de eisen omtrent certificeringen, merkt het bedrijf dat ook klanten steeds meer specifieke eisen stellen aan bijvoorbeeld back-up strategieën, snelheid van storage en responstijden en Service Windows. ‘Daar moet je wel aan kunnen voldoen met een partner die diezelfde eisen kan faciliteren. Hetzij specifiek voor die klant, hetzij generiek omdat je natuurlijk een bepaald level als softwareleverancier sowieso wilt bieden aan je klanten,’ zegt Storcken.

Volgens Storcken komen de strengere eisen deels voort uit angst voor datalekken, dat er iets misgaat, zoekraakt en er bij downtime niet snel genoeg een recoveryplan is. Daarnaast merkt Storcken op dat de strengere regels voortkomen uit de hogere eisen die de klant stelt wanneer zij de overstap maken naar de cloud; de klant vraagt dan vaak het maximaal mogelijke. Ook het feit dat steeds meer mensen zich bezighouden met security of daar iets over te zeggen hebben, speelt een rol in de toename van eisen vanuit de markt.

Vooral de nieuwe en bestaande klanten moeten migreren naar onze clouddienst en dat vergt toekomstbestendigheid, partnership en uiteindelijk ook een partner die met ons die groei kan doormaken.

Ruud Storcken

Waarom gekozen voor ACC ICT als IT-partner

ACC ictBCT heeft ACC ICT gekozen als vaste IT-partner. ‘Waar ACC ICT zich in onderscheidt is dat zij zich willen verdiepen in de biotoop van de klant.

Zij willen begrijpen wat BCT doet als softwarehuis, wat onze klanten doen en waarom wij bepaalde eisen stellen,’ aldus Storcken. ACC ICT neemt in dit partnership de rol als serviceprovider voor klanten die nog on premise draaien op zich en is tegenwoordig ook preferred cloud partner voor nieuwe klanten van BCT.

Verloop migratie naar ACC ICT als nieuwe cloud provider

In het proces van de migratie naar het cloudplatform geeft ACC ICT advies aan BCT over welke keuzes gemaakt dienen te worden zoals de eerste lichting van migratie. Vervolgens reflecteert ACC ICT samen met BCT op wat er goed is gegaan en wat de lessons learned zijn. ‘Wij beginnen nu al de voordelen te merken van een bedrijf als ACC ICT die de capaciteit heeft om er resources tegenaan te zetten, om snelheid te behouden en ons ook kritisch te voorzien van advies,’ vertelt Storcken.

Er zijn al een flink aantal stappen gemaakt in het migratietraject en de kwaliteit van de migratie is volgens Storcken goed. Alles wat BCT en ACC ICT met elkaar besproken hebben wordt waargemaakt. ‘Daar ben ik zeer tevreden over,’ zegt Storcken. ACC ICT kan haar kennis en expertise inzetten om vragen uit de markt te beantwoorden over bijvoorbeeld een SLA, Kubernetes of Docker. Storcken geeft aan dat ACC ICT zelfs nog iets kritischer naar BCT zou mogen zijn over de kwaliteit die BCT neerzet op hun systemen. Beide partijen zijn erbij gebaat wanneer ACC ICT kritisch is en aangeeft wat de minimale eisen zijn en welke zaken BCT applicatief en deployment wise kan verbeteren.

Wij zien ook dat ACC ICT gewend is om buiten de lijntjes te kleuren als dat nodig is. Je moet natuurlijk altijd eerlijk met elkaar zijn en samen kijken wat realistisch en haalbaar is. Maar het is wel een fijne samenwerking als je weet dat die openheid er is, om bepaalde situaties met elkaar te bespreken en de eindklant te bedienen met haar specifieke wensen.

Ruud Storcken

Resultaten en tevredenheid over de samenwerking

BCT heeft er bewust voor gekozen om een partnership aan te gaan met ACC ICT. De meerwaarde van een partnership ligt volgens Storcken bij het samen naar klanten gaan en hen overtuigen van de gezamenlijke propositie die het bedrijf heeft met ACC ICT. ‘De sales- en marketingmedewerkers weten elkaar te vinden, je bent samen bezig met de marktbewerking voor het behalen van het gezamenlijk succes en niet het ‘wij rennen en jullie hobbelen erachteraan’. Je doet het samen. Dan kun je ook casussen die spelen samen beantwoorden en oppakken, daar heb je ook beide partijen voor nodig,’ zegt Storcken.

Wat betreft de samenwerking tussen beide partijen, die loopt soepel en voorspoedig. ‘We weten elkaar te vinden als dat nodig is. Ik zie ook dat er een gezonde omgangsverhouding en een prettige samenwerking is. We spreken elkaar bij de voornaam aan en hebben plezier in het realiseren van onze doelen. Ik kan er alleen maar enthousiast over zijn en dat heb ik gemist in andere partnerschappen of leverancier relaties, waar dat heel prematuur bleef. We passen bij elkaar, we hebben gedeeltelijk ook dezelfde geloften en mantra naar onze klanten, we spreken dezelfde taal en streven hetzelfde doel na,’ aldus Storcken.

BCT en ACC ICT kijken uit naar wat hen in de toekomst gaat brengen en hoe ze elkaar kunnen blijven helpen met ieder haar eigen expertise. Storcken voegt hieraan toe: ‘Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren. We praten gelukkig veel met elkaar – informeel en formeel – en ik denk dat we dat vooral moeten blijven doen om de toekomst die bij ons in het verschiet ligt, goed te kunnen invullen.’

 

Dit artikel is in samenwerking met ACC ICT tot stand gekomen. Klik hier om het gehele artikel te lezen.