Serviceportaal

Common Ground

Wat is Common Ground

Efficiëntere gegevensuitwisseling, verbeterde dienstverlening en flexibiliteit – dat is waar het principe om draait. Gemeenten staan voor de uitdaging om een moderne, gezamenlijke informatievoorziening te realiseren die voldoet aan privacywetgeving en het mogelijk maakt om snel te vernieuwen. De gemeentelijke informatievoorziening hervormd door gegevens los te koppelen van werkprocessen en applicaties. Door data bij de bron te bevragen in plaats van deze te kopiëren en op te slaan, kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren.

Dots

Streven naar een gestandaardiseerde gegevensuitwisseling

We geloven dat de nieuwe informatievoorziening gebaseerd moet zijn op standaarden. Dit betekent dat we streven naar een gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en andere belanghebbenden. Door het gebruik van dezelfde standaarden wordt de gegevensuitwisseling eenvoudiger en betrouwbaarder, wat leidt tot efficiëntere processen en een verbeterde dienstverlening aan burgers. Daarom dragen we actief bij aan nieuwe informatievoorzieningen en de ontwikkeling van standaarden. We stellen onze expertise en technologische oplossingen ter beschikking aan organisaties, zodat zij kunnen profiteren van de voordelen die ze bieden.

Dots

In de praktijk

Gemeente Súdwest-Fryslân is één van de eerste gemeenten die een Common Ground initiatief grootschalig en succesvol in productie heeft genomen. We zijn enorm trots dat we een bijdrage hebben mogen leveren aan dit project.

In de praktijk
Dots

Positief met een kritische blik

We staan achter het principe van moderne informatievoorzieningen, maar de ontwikkelingen en ervaringen in de praktijk geven aan dat we ook kritisch moeten zijn. We begrijpen dat er uitdagingen en vraagstukken zullen zijn bij de implementatie van Common Ground. Daarom kijken we altijd kritisch mee naar de wensen, kaders en uitdagingen van onze klanten en geven een passend advies. Bovendien betekent een goede visie rondom informatievoorziening, zoals Common Ground, niet altijd dat er meteen ook een goede aanpak is. Daarom houden we nauwgezet alle ontwikkelingen in de gaten.

We ondersteunen gemeenten bij het succesvol implementeren van informatievoorzieningen die het best passen bij hun specifieke situatie. Alleen zo kan jouw organisatie optimaal profiteren van de mogelijkheden en voordelen die het biedt. Daarom zijn we continue in overleg met gemeenten en nemen op een flexibel tempo en met aandacht voor klantbehoeften stappen in de richting van Common Ground en de nieuwe benadering van gegevensuitwisseling via API’s.

Dots

Meer weten over Common Ground? Neem contact op!

Common Ground roept bij veel organisaties nog vragen op: hoe implementeer ik het? Hoever staan andere organisaties precies? We nemen je graag mee in de status van ontwikkelingen en denken met je mee hoe jouw organisatie het beste op het concept kan aansluiten.

Meer weten over Common Ground? Neem contact op!
Dots