Serviceportaal
Rechtsgeldig digitaal ondertekenen vanuit Corsa
NU INSCHRIJVEN >

Digitaal ondertekenen

Eenvoudig rechtsgeldig digitaal ondertekenen

Door de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen in de maatschappij is de behoefte aan digitale alternatieven voor de traditionele handgeschreven handtekening sterk toegenomen. Met behulp van deze oplossing kan men nu eenvoudig rechtsgeldig digitaal ondertekenen direct vanuit het Corsa DMS/RMA platform.

BCT is hiertoe een partnership aangegaan met ValidSign voor de ondersteuning van het digitaal onderteken proces. Middels de integratie tussen Corsa en ValidSign kunnen medewerkers binnen organisaties op een snelle en generieke manier documenten (laten) ondertekenen vanuit Corsa. De authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid van een document is hierbij geborgd.

De voordelen:

 • Rechtsgeldig
 • Efficiency verhogend
 • Rechtsgeldig
 • Inzicht in status van ondertekening;
 • Plaats- en tijd onafhankelijk ondertekenen
 • Duurzaam
 • Compleet dossier in Corsa
 • Gebruikersgemak
Dots
Rechtsgeldig digitaal ondertekenen vanuit Corsa

Rechtsgeldig digitaal ondertekenen vanuit Corsa

In 5 minuten inzicht in de werking van de integratie tussen Corsa en ValidSign.
MELD JE NU AAN > hbspt.cta.load(1972206, '266c1e1c-10c9-4811-ac59-799a7ce70e27', {});

Corsa - ValidSign integratie

Met de integratie met ValidSign is het mogelijk om documenten eenvoudig ter digitale ondertekening aan te bieden vanuit Corsa.

Het ValidSign platform verzorgt verder de daadwerkelijke ondertekenactie(s). Ondertekening van documenten kan vanuit de gepersonaliseerde e-mail gedaan worden of via de Validsign web omgeving. ValidSign ondersteunt zowel de geavanceerde als de gekwalificeerde digitale handtekening.

Corsa - ValidSign integratie
Dots

Na beëindiging van de ondertekentransactie wordt automatisch de ondertekende versie aan de documentregistratie in Corsa toegevoegd. Ook wordt de ValidSign Evidence summary gekoppeld aan het ondertekende document. Alle activiteiten worden verder middels een audit trial gelogd.

Workflow

Een basis workflow waarmee onder andere akkoord- en adviestaken uitgezet kunnen worden is beschikbaar. Verder geven de status-kenmerken (in behandeling – geweigerd – afgerond) opties voor sturing van processen.

LEES MEER >

Eigenschappen/opties

 • (Collectief) aanbieden van documenten
 • Gebruik van de ValidSign‘ text-tags’
 • Aangeven geavanceerd of gekwalificeerd ondertekenen
 • Onderteken volgorde instellen
 • Face-2-face optie mee te geven
 • Transactienaam mee te geven
 • Vervaldatum mee te geven
 • Ondertekende versie automatisch aan document registratie toegevoegd
 • Audit trial en Evidence summary beschikbaar
Dots

Rechtsgeldig digitaal ondertekenen

Een elektronische handtekening of digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Nederland heeft al jaren de Europese richtlijn met betrekking tot digitale handtekeningen geïmplementeerd. Artikel 15a van het Burgerlijk Wetboek Boek 3 geeft aan dat een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening kan hebben.

Betrouwbaarheidsniveau’s

Er zijn drie verschillende type digitale handtekening vormen beschikbaar, elk met een eigen betrouwbaarheidsniveau:

 • Gewone digitale handtekening
 • Geavanceerde digitale handtekening
 • Gekwalificeerde digitale handtekening
Dots