Serviceportaal
Meer weten over de module de Wet open overheid?

Publiceren volgens Woo

Corsa en openbaarmaking

BCT wil bestuursorganen helpen om te voldoen aan de wet open overheid (Woo), die vereist dat ze informatie openbaar maken. In afstemming met een aantal organisaties die gebruik maken van Corsa hebben we in Klankbordsessies en individuele gesprekken vastgesteld hoe BCT kan ondersteunen bij het voldoen aan de Woo.

BCT ziet daarin drie onderdelen:

 1. Digitaal proces in Corsa voor Woo verzoeken
 2. Digitaal proces in Corsa voor actieve publicatie
 3. Publicatieportaal
Dots

Digitaal proces in Corsa voor Woo verzoeken

De Woo stelt burgers in de vorm van een Woo verzoek in staat informatie op te vragen bij bestuursorganen. De afhandeling van een Woo verzoek kan met een digitaal proces binnen Corsa gedaan worden:

 • Afhandeling van het proces en vastlegging ten behoeve van verantwoording;
 • Dossiervorming ten behoeve van actieve publicatie

Voordelen

 • Inzicht in lopende en afgeronde verzoeken
 • Procesgang wordt bijgehouden
 • Termijnbewaking
 • Vastlegging t.b.v. verantwoording richting burgers
Dots

Digitaal proces in Corsa voor actieve publicatie

Documenten van alle informatiecategorieën worden centraal verzameld, gemetadateerd en (eventueel) geanonimiseerd. Vanuit Corsa kan vervolgens de informatie aangeboden worden voor publicatie op een portaal.

 • Markeren documenten die onder de informatiecategorieën vallen
 • Anonimiseren
 • Metadateren
 • Publiceren naar een publicatieportaal

Het anonimiseren, metadateren en publiceren wordt gedaan vanuit een publicatiefunctie binnen Corsa waarin de functionaliteit gebundeld aanwezig is.

Mocht je hier meer over willen weten neem dan gerust contact met ons op.

Dots

Publicatieportaal

Vanuit Corsa kan vervolgens de informatie aangeboden worden voor publicatie op een portaal.

 • Publiceren op eigen gemeentewebsite
 • Publiceren op andere publicatiekanalen via integraties

Op dit moment onderzoeken we de behoefte en functionele wensen van een publicatieportaal. Mocht je hier meer over willen weten neem dan gerust contact met ons op.

Dots