Serviceportaal

Zaakgericht Werken

Digitale dienstverlening en regie houden

Gemeenten worden dagelijks geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals werken aan digitale dienstverlening. Een doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering. En daarbij ook regie houden over informatiebeleid richting bijvoorbeeld de burger of ketenpartner.

Zaakgericht werken in een zaaksysteem helpt om deze problematiek doeltreffend aan te pakken. Waar echter vaak overheen wordt gestapt is dat zaakgericht werken veel meer is dan alleen het implementeren van een zaaksysteem.

Ook zien we dat het implementeren van een zaaksysteem tot doel wordt verheven, terwijl het slechts een middel is. Om dit te voorkomen levert BCT niet alleen een zaaksysteem, maar helpt je met een aantal diensten op weg met het groeien naar een zaakgerichte organisatie.

Dots

Liber platform

Het Liber informatieplatform faciliteert digitaal, zaakgericht werken voor de behandelaar en biedt de KCC medewerker een integraal klantbeeld. Hiervoor worden 3 portalen ingezet die voor iedere rol een werkomgeving bieden:

Liber platform
Dots

Liber Behandelaarportaal

De behandelaar

De behandelaar behandelt zaken in het Behandelaarportaal. Daarmee is hij dus een belangrijke schakel in zaakgericht werken. De behandelaar heeft met het portaal een eigen werkomgeving waar zaken, informatiegestuurd en zaakgericht behandeld worden.

Liber Behandelaarportaal
Dots

Liber Baliemedewerkerportaal

De KCC medewerker

Deze is vaak het eerste aanspreekpunt voor burger en bedrijf. Een integraal klantbeeld is het streven – een compleet overzicht van informatie zoals NAW gegevens, andere zaken en klantcontacten. Alles om de klant overzichtelijk en snel te helpen bij het afhandelen van een aanvraag.

Klantcontact

Waar contact met de burger initieel plaats vond op locatie zoals aan de balie of bijvoorbeeld telefonisch, zien we een verschuiving richting het online melden en aanvragen. Dit komt vooral omdat de burger zelfredzaam wil zijn. Zelf zaken regelen en dan het liefste online. Voor de gemeente is dit een kans, omdat in principe werk uit handen genomen wordt en een zaak door de burger zelf gestart kan worden bijvoorbeeld via een online aanvraag. Voor de KCC medewerker niets om zich zorgen over te maken, want het Baliemedewerkerportaal is hierop ingericht.

Liber Baliemedewerkerportaal
Dots

Liber2Go

De Liber2Go app is een aanvulling op het Liber Behandelaarportaal.

Toegang tot de werkvoorraad, zaken doorzetten naar de volgende status of afhandelen op locatie vanaf een smartphone of tablet.

Liber2Go
Dots