Serviceportaal

Verantwoording en inzicht

Voldoen aan verantwoording regie ISO 16175

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij begrijpen het belang van gegevensbeveiliging. Ons Corsa platform is ontworpen met solide beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van taken en documenten te waarborgen. Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de benodigde informatie.

Organisaties die gebruik maken van Corsa worden in staat gesteld, door middel van monitoring, te voldoen aan verantwoording, regie en ISO 16175 certificering. Tevens biedt de oplossing handvaten om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) richtlijnen te voldoen.

Dots

Verantwoording

Ter ondersteuning van de eisen gesteld door de AVG wordt binnen Corsa het opvragen van persoonsinformatie per gebruiker vastgelegd binnen Corsa met Corsa/Audit. Zowel het zoeken naar een persoon of persoonsgegevens alsook het bekijken van detailgegevens wordt gelogd. Alle gebruikersinterfaces en technische interfaces, als ook Application Search, worden meegenomen in de audit.

Daarnaast kan er eenvoudig inzicht worden verkregen welke persoonsgebonden gegevens zijn vastgelegd binnen Corsa.

Dots

Inzicht in het gebruik van Corsa

Het gebruik van Corsa wordt nauwlettend gemonitord binnen ons platform. Dit omvat het volgen van gecreëerde, gewijzigde, verwijderde en geraadpleegde gegevens.

Voor elk record wordt hiertoe een audit trail bijgehouden, waarin precies kan worden achterhaald welke Corsa-gebruiker op welk tijdstip welke wijzigingen heeft aangebracht of welke objectgegevens heeft geraadpleegd.

De organisatie heeft zelf in de hand welke tabellen van Corsa op basis van create, write, delete, read worden gevolgd. BCT adviseert op basis van kennis en ervaring welke tabellen in eerste instantie geactiveerd worden.

Dots

Rapportages

Corsa biedt naast het opvragen van audit informatie ook de mogelijkheid voor het creëren van rapportages. Onder andere kan men een rapport genereren waarin wordt weergegeven wie de vastgelegde persoonsgegevens en de aan de persoon gerelateerde Corsa-objecten van een persoon heeft geraadpleegd.

Met behulp van de ingebouwde exportmogelijkheden kunnen rapportages eenvoudig worden gegenereerd. Deze exports stellen je in staat om snel en gemakkelijk overzichten te verkrijgen van het gebruik en de activiteiten binnen Corsa.

Dots