Serviceportaal

DataMask is gebruiksvriendelijke software die het risico op datalekken door onzorgvuldig anonimiseren minimaliseert.

Samenwerking BCT en DataMask: documenten anonimiseren vanuit Corsa


Dots

BCT heeft een partnerovereenkomst gesloten met DataMask, een leverancier voor het anonimiseren van documenten. Dit betekent dat BCT haar Corsa platform uitbreidt met op artificial intelligence en patroonherkenning gebaseerde software om documenten slim, snel én veilig te anonimiseren.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een organisatie ervoor kiest om te anonimiseren. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting of dienst waarbij het doel is om documenten openbaar te maken aan een burger of andere organisatie, zoals bij een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Tegelijk met deze verwerking (het delen van deze documenten) moet u als organisatie beoordelen of alle persoonsgegevens in de te openbaren documenten wel zouden mogen worden gedeeld. De AVG is namelijk van toepassing en de verordening heeft een aantal belangrijke principes bij het verwerken van persoonsgegevens, zoals dataminimalisatie. Dit houdt in dat u als organisatie niet meer persoonsgegevens mag verwerken dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor de verwerking wordt gedaan.

DataMask

DataMask is gebruiksvriendelijke software die het risico op datalekken door onzorgvuldig anonimiseren minimaliseert en waardoor bovendien tijd en geld kan worden bespaard. Met behulp van deze software worden gebruikers, zoals een griffier, een beleidsmedewerker of een jurist, zelf in staat gesteld om het anonimiseren op een efficiënte wijze uit te voeren.

Na een marktverkenning en leveranciersselectie hebben wij de keuze voor DataMask gemaakt. Doorslaggevend hierbij waren onder andere de focus op het product, de intelligente technologie maar vooral ook de match in aanpak van implementatie. Wij geloven beiden in het begeleiden van organisaties in hun digitale transitie en willen meer doen dan enkel software leveren. Zo heeft DataMask ook eigen juristen en Functionarissen voor de Gegevensbescherming in dienst. Hierdoor kan DataMask de organisatie niet alleen voorzien van een technische oplossing maar kan ook de juridisch inhoudelijke ondersteuning bij de vraagstukken rondom gegevensbescherming (AVG) en anonimisering samen met de klant invullen.

Alex Lony, portfoliomanager BCT

BCT stond voor DataMask al vanaf het eerste ontwerp in onze top-3 van gewenste integratiepartners. We zijn daarom ook extra trots dat BCT voor DataMask als partner in anonimiseren kiest. Onze IT+Legal visie, waarbij we organisaties maximaal ondersteunen met intelligente software én juridische ondersteuning, sluit naadloos aan bij die van BCT, als aanjager van innovatie zonder daarbij compliance uit het oog te verliezen. Corsa is een hoogontwikkeld platform wat zeer goed in de markt vertegenwoordigd is waardoor de DataMask-oplossing volledig tot haar recht kan komen. De Corsa gebruiker kan zo vanuit de hem of haar bekende omgeving documenten anonimiseren, zonder dat er weer een standalone softwareoplossing aan het al volle applicatielandschap wordt toegevoegd. Met de komst van aanvullende regelgeving in 2021, waaronder de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Gegevens, de vernieuwde Archiefwet, mogelijk de Wet Open Overheid én de Wet Elektronische Publicaties, is het voor (semi-)overheden van groot belang om dit (privacy)aspect van digitalisering te borgen binnen de eigen organisatie.

Leonard van der Leeden, directeur DataMask

Op korte termijn wordt gestart met de realisatie van de integratie. Heeft u nu al interesse in onze oplossing? Neem dan gerust contact met ons op.

 


Over DataMask

DataMask is een product van meerdere jaren ontwikkeling en studie. Op kantoor en in de dienstverlening van het gelijknamige bedrijf komt een unieke mix professionals bij elkaar: IT-specialisten in Artificial Intelligence en ontwikkelaars van maatwerk softwareapplicaties + Legal professionals, privacy experts en Functionarissen voor Gegevensbescherming. Met elkaar hebben ze 1 focus en 1 doel: de effectiefste oplossing voor het vraagstuk van anonimisering in het overheidswezen te leveren. Dat doen ze door hun specialismes te combineren en ten gunste van hun klanten in te zetten. Zo leveren ze een state-of-the-art IT-oplossing én gedegen juridische support met hun consultants, die organisaties maximaal willen ondersteunen bij hun besluitvorming en inrichting van het proces rondom dataminimalisatie en anonimiseren. Meer informatie over DataMask vindt u op https://www.datamask.nl/.