Serviceportaal

Voortgang rond Platform Open Overheidsinformatie


Dots

Op 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt.

De verplichting tot het actief openbaar maken van de in Woo genoemde informatiecategorieën is echter nog niet ingegaan per 1 mei 2022. De wet staat nadrukkelijk een fasering toe. De verplichting tot actieve openbaarmaking van die informatiecategorieën zal in de loop van de komende jaren worden ingevoerd.

Deze mogelijkheid van gefaseerde invoering is in de wet opgenomen om overheidsorganisaties de gelegenheid te geven hun processen hierop aan te passen.

PLOOI

Het gebruik van PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie) wordt verplicht voor de actieve openbaarmaking van documenten uit de 11 informatiecategorieën genoemd in de Wet open overheid (Woo).  Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is op dit moment druk bezig om PLOOI te bouwen. De eerste versie van het portaal staat op dit moment in productie.

Sandbox omgeving

Een eerste oefenomgeving met een standaard-koppelvlak wordt op dit moment ontwikkeld door KOOP en komt naar verwachting deze zomer beschikbaar.

Zodra deze beschikbaar is zullen wij hier gebruik van maken om koppelingen te ontwikkelen voor onze Corsa en Liber platformen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de KOOP-website en –nieuwsbrief‘.