Serviceportaal
Verantwoord handelen met de juiste informatie in de juiste context!

De kracht van BCT

Grip op informatie

De digitale transformatie grijpt om zich heen. Ontwikkelingen zoals Internet of Things, Artificial Intelligence en Machine Learning bieden vele kansen. In deze context is informatie meer dan ooit de sleutel tot succes. Alleen met de juiste informatie op het juiste moment kunt u de juiste beslissingen nemen. Informatie is dan ook geëvolueerd tot een van de kritische productiemiddelen, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Haalt uw organisatie toegevoegde waarde uit kritische informatie? Met BCT als strategisch partner krijg je grip op informatie en kun je deze optimaal benutten.

Dots

Kansen voor de informatieprofessional

Organisaties, ook in het publieke domein, hebben nu meer dan ooit de mogelijkheid om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en een betere klantervaring te leveren. De informatieprofessional speelt hierin een belangrijke rol. In een wereld die verandert, globaliseert en digitaliseert neemt hij meer en meer een centrale plaats in. Deze professional is de regisseur van een platform:

  • Waar informatiestromen samenkomen.
  • Dat, met de juiste technologie, samenwerking en informatie-uitwisseling tussen ketenpartners stimuleert.
  • Dat waarde toevoegt voor alle stakeholders, zowel in het publieke als het private domein.

BCT erkent de kracht die de informatieprofessional heeft en erkent dat hij ondersteund dient te worden met gerichte oplossingen en services die hem in staat stellen de verantwoordelijkheid te nemen die bij zijn functie hoort. Hoe we professionals optimaal in hun kracht zetten, lees je op deze pagina.

Kansen voor de informatieprofessional
Dots

Wat wij doen

De kern van ons bestaansrecht: Enterprise Information Management

Continuïteit waarborgen

Door de geschetste digitale omwentelingen kijkt de samenleving heel anders aan tegen dienstverlening van bedrijven en (lokale) overheidsinstanties. Consumenten en burgers verwachten niets minder dan een optimale dienstverlening. Zij rekenen erop dat de dienstverlener garandeert dat processen snel en transparant verlopen. Eisen dat informatie beheerd, gedeeld en verwerkt wordt op een veilige manier, zodat privacy wordt gewaarborgd en wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Dots

Innovatie aanjagen

BCT heeft met haar jarenlange ervaring op het gebied van informatiemanagement het juiste antwoord op deze uitdagingen. Samen met strategische partners biedt BCT de tools waarmee de organisaties een informatieplatform bouwen. Het resultaat is een omgeving waar consumenten, burgers, bedrijven en overheidsinstellingen op aansluiten. Er ontstaat een lokaal informatienetwerk dat innovatie aanjaagt en kennisdeling en samenwerking stimuleert. Dit is de manier om je als dienstverlener in het algemeen en als overheid in het bijzonder onmisbaar te maken; de manier om toegevoegde waarde te genereren en je continuïteit te waarborgen. Zo staat BCT aan de basis van een duurzame informatie-architectuur en levert zij de tools en de kennis waarmee je als organisatie nieuwe kansen kunt benutten.

Innovatie aanjagen
Dots

Onafhankelijk

BCT is ervan overtuigd dat de moderne informatieprofessional gebaat is bij een werkomgeving die is afgestemd op zijn taken. Een omgeving die het de professional mogelijk maakt te excelleren en op zijn beurt toegevoegde waarde te leveren voor zijn organisatie. BCT koppelt deskundigheid aan innovatie en vertaalt dit in een doelgroepgerichte werkomgeving met informatievoorziening op maat en gestroomlijnde processen. BCT staat voor een onafhankelijke benadering omdat we alleen de beste oplossingen voor de klant voor ogen hebben. Het gaat immers om de dienstverlening van de klant die we optimaliseren; het gaat BCT niet om snel gewin maar om een duurzame relatie.

De betrouwbaarheid die hieruit voortvloeit, is de basis van ons succes van de afgelopen 35 jaar en het fundament voor duurzame betrokkenheid bij klanten, bij business en maatschappelijke partners. BCT respecteert de uniciteit van iedere organisatie en iedere informatieprofessional. Deze benadering geeft ons de inspiratie om samen met klanten en partners voortdurend innovatieve oplossingen te realiseren die informatiemanagement in het hart van iedere organisatie plaatsen. Waar het ook hoort.

Dots
Meer weten over BCT

Meer weten over BCT

Hier vindt u meer informatie over BCT. Alles over onze organisatie, onze overtuigingen en onze geschiedenis. Neem een kijkje!