Serviceportaal

Corsa Power Connector

Automatisch archiveren in Corsa met Microsoft Power Automate

In de huidige tijd wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van samenwerkingsplatforms zoals Microsoft 365, Teams en SharePoint. Het risico bestaat dat belangrijke documenten die binnen deze platformen ontstaan of gedeeld worden, als decentrale informatie silo’s blijven bestaan. Duurzame toegankelijkheid van informatie en compliancy met wet- en regelgeving is op deze manier niet gewaarborgd.

Met de Corsa Power Connector kan nu eenvoudig archiefwaardige informatie duurzaam worden vastgelegd in het centrale organisatiegeheugen en Corsa. De Corsa Power Connector is het belangrijke technische onderdeel van de module Corsa Connect Teams.

Voordelen

  • Generiek integratie platform voor onder andere Cloud storage en social media
  • Gebaseerd op standaarden, geen maatwerk oplossing
  • Mogelijkheid tot definitie van eigen Power Automate workflows
  • Centraal archiefbeheer:
    • compleetheid dossiers
    • vernietigen en overdragen vanuit een centraal RMA
  • Korte implementatie tijd
Dots

Teams and SharePoint integratie

Een veel gehoorde uitspraak van SharePoint gebruikers is dat belangrijke en definitieve documenten slecht terug te vinden zijn. Ook kan er onduidelijkheid bestaan over de laatste te archiveren versie.

Vanuit SharePoint kunnen zonder gebruikershandelingen archiefwaardige documenten volledig automatisch gearchiveerd worden in Corsa met behulp van Power Automate en Corsa Power Connector. De eventueel aanwezige metagegevens worden ook meegenomen.

Teams and SharePoint integratie
Dots

Microsoft Power Platform

Power Automate is de applicatie binnen het Power Platform van Microsoft waarmee BCT een integratie heeft gerealiseerd. Deze applicatie kan als een spin in het web informatie (geautomatiseerd) ontsluiten uit applicaties die door de business worden gebruikt. Denk hierbij aan Microsoft 365 (voorheen Office 365), Microsoft Teams, SharePoint, of Dynamics.

300+ connectoren beschikbaar

Naast de standaardintegraties met de Microsoft producten zijn er inmiddels ook al meer dan 300 connectoren beschikbaar voor niet-Microsoft applicaties. Met behulp van de Corsa Power Connector zijn hiermee documenten op een zelfde manier volledig automatisch in Corsa te archiveren. Voorbeelden hiervan zijn Twitter, Google Drive, Dropbox, Facebook en LinkedIn.

DOWNLOAD BROCHURE
Microsoft Power Platform
Dots