Serviceportaal
Het Liber - Behandelaarportaal maakt zaakgericht werken in uw organisatie mogelijk.
DOWNLOAD BROCHURE

Liber Behandelaarportaal

Dagelijks worden organisaties geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het gebied van dienstverlening richting burgers en bedrijven, regie op informatie en bedrijfsvoering.  Organisaties zijn hierdoor voortdurend in beweging.

Alleen met de juiste hulpmiddelen en informatie zijn professionals in staat  te excelleren in dienstverlening  en het maximale uit informatie te halen. BCT levert daarvoor het Liber Behandelaarportaal. Met dit zaaksysteem maken wij het mogelijk om zaakgericht te werken.

Voordelen van het Liber Behandelaarportaal

 • Grip op processen met het zakenmagazijn.
 • Correcte en snelle dienstverlening
 • Efficiënt werken vanuit één centrale werkvoorraad
 • Device onafhankelijk werken; laptop – tablet – mobiel
 • Grip op veilige borging van informatie
 • Voldoen aan wet- en regelgeving zoals AVG
 • Continuous delivery met tweewekelijkse updates
Dots

Belangrijkste functionaliteiten van het zaaksysteem

Zaakgericht werken verbetert de dienstverlening – de efficiency van werken – de toegankelijkheid van informatie en bespaart kosten.

Met het Liber Behandelaarportaal is de zaakbehandelaar volledig zelfredzaam. Zaken worden op een effectieve en waterdichte methode gestart, behandeld en gemonitord. Zo kan er binnen het Liber Behandelaarportaal een zaak worden afgehandeld door middel van een gebruiksvriendelijke wizard en kan men meerdere acties gelijktijdig uitvoeren.

We bieden met het Liber Behandelaarportaal een sleutelklaar zaaksysteem waarbij we inspelen op de volgende functionaliteiten:

Dots

Zakenmagazijn

Het zakenmagazijn stelt de status beschikbaar van alle zaken. Hierdoor ontstaat volledige transparantie van en optimale controle over de status van alle lopende zaken. Het zakenmagazijn is gebaseerd op de standaarden RGBZ, GEMMA en ZTC+.

Zaaktypecatalogus

Binnen de Zaaktypecatalogus (ZTC) wordt vastgelegd welke documenten benodigd zijn per zaaktype, welke mensen betrokken moeten zijn per zaaktype en wat de statussen zijn. Na de inrichting van een zaaktype wordt deze door de applicatie voor u gecontroleerd op volledigheid.

Zaak- en document services

BCT heeft een standaard koppelvlak ontwikkeld zodat een zaaksysteem met een document management systeem en andere taakspecifieke applicaties kan communiceren conform de door VNG Realisatie gedefinieerde standaard Zaak- en Documentservices.

Koppeling met het KCS – Liber Baliemedewerkerportaal

Persoonlijk klantcontact begint al bij het telefonisch te woord staan van klanten. Daarom willen wij ook medewerkers van een KCC optimaal faciliteren door hen te voorzien van de nodige kritische informatie. Dit doen we met een specifieke werkomgeving voor baliemedewerkers. U leest meer over het Baliemedewerkerportaal op onze pagina over ons Klant Contact Systeem, dat volledig geïntegreerd is met het Behandelaarportaal.

Overige integraties

Het zaaksysteem Liber Behandelaarportaal biedt o.a. integraties met:

 • Basisregistratie GBA, GBA-V en NHR
 • Documentcreatietools
 • E-formulieren
 • PIP
 • MijnOverheid

 

Bekijk de on line integratie catalogus voor een overzicht van beschikbare integraties.

Dots