Serviceportaal

Grip op je organisatie:

met hét organisatiebeheerssysteem

voor uitstekende dienstverlening.

Organisatiebeheerssysteem (OBS)

Nadat het organisatiegeheugen op orde gebracht is, is het van belang om grip te krijgen op je organisatie middels het organisatiebeheerssysteem.

Een organisatiebeheerssysteem verbetert de efficiëntie van lokale besturen door procesmanagement te optimaliseren, wat de informatiehuishouding versterkt. Dit leidt tot betere toegankelijkheid en veiligheid van data, ondersteunt transparante besluitvorming en bevordert de communicatie tussen afdelingen. Door knelpunten in werkprocessen aan te pakken, faciliteert het systeem continue verbetering en stelt het lokale besturen in staat om effectiever te reageren op gemeenschapsbehoeften.

Dots

Voordelen van procesmanagement

Serviceverlening naar de burger

door goede dienstverlening en communicatie wat leidt tot snellere en accuratere burgerinformatie.

Procesoptimalisatie

door eenvoudige IPDC-producten en processen wordt ontwerptijd binnen lokale besturen bespaard.

Risicobeheersing

door het in kaart brengen van risico's voor aangeboden producten, en ondersteunt bij het maken van een continue verbetercyclus (PDCA-cyclus).

Aan de slag met het organisatiebeheerssysteem

voor grip op je organisatie

iGEN bevat een procesmanagement-methodiek, specifiek ontwikkeld voor procesmanagement binnen Vlaamse besturen. Het is een specifieke methodiek speciaal voor Vlaamse besturen en wordt ingezet als organisatiebeheerssysteem. Het wordt consequent toegepast voor alle generieke processen, en is gericht op haalbaar procesmanagement. Dat komt omdat het ontwikkeld is voor en door Vlaamse lokale besturen.

Lees meer>

Nieuws

Nieuws en updates over organisatiebeheerssystemen en procesmanagement