Serviceportaal
"Door het gebruik van het Corsa Mid-Office is de stad Geel in staat om haar klantgerichte dienstverlening te optimaliseren."

Stad Geel

Dots

De stad Geel is wereldberoemd vanwege haar gezinsverpleging van psychiatrische patiënten, wat haar de eretitel “barmhartige stad” heeft opgeleverd . Haar beschermheilige is de heilige Dimpna van Geel.  Stad Geel is qua oppervlakte de 7de grootste stad van Vlaanderen en telt 40.000 inwoners.

Stad Geel heeft BCT gekozen als partner in haar digitale transitie.

AANLEIDING

Efficiëntere dienstverlening

Stad Geel wil echt mee gaan met de tijd. Het streven van stad Geel is om binnen de ganse organisatie met digitale platformen te werken. De dienstverlening moet zich nog meer gaan richten naar de burger toe. Daardoor is digitalisering en vernieuwing heel belangrijk voor stad Geel.

Doelstellingen hierbij zijn:

 • Efficiëntere, kwaliteitsvollere, resultaatgerichtere en klantgerichtere dienstverlening;
 • Zo veel mogelijk werkstromen standaardiseren en digitaliseren;
 • Beter inzicht in status en voortgang in het afhandelen van een dossier voor iedere betrokkene;
 • Focus op kwaliteitsvolle en efficiënt dienstverlening naar de burger
 • Intern draagvlak creëren voor deze doelstellingen (Veranderingsmanagement).

AANPAK

Gefaseerde implementatie

Fase 1: de (digitale) basis op orde! 
 • Met een focus op digitalisering en routering van de inkomende en uitgaande documenten en andere vormen van communicatie. Gekoppeld aan de authentieke bronnen van het Rijksregister (GBA-V, VKBO en CRAB.
 Fase 2: van digitaal werken naar digitaal denken
 • Met een focus op de digitale dossierbehandeling en de transitie naar het zaakgericht werken op basis van de iGEN procesbeschrijvingstool (vast onderdeel van ons Mid-Office). In deze fase wordt ook de koppeling met Verifieer voor het digitaal ondertekenen van documenten gerealiseerd;
 • Het proces meldingen wordt zaakgericht afgehandeld inclusief een koppeling met de backoffice toepassingen GEO-IT en Ultimo (Facility management). Dit alles gekoppeld aan de website (e-formulieren en PIP) van de stad Geel.
Fase 3: kennis en inzicht door informatie
 • Volledig zaakgericht werken op basis van iGEN processen. De laatste koppelingen met de boekhouding, notulenbeheer, sociale zekerheid, afspraken- en klantgeleidingssysteem worden aangesloten op het Mid-Office.

RESULTAAT

Klantgerichte dienstverlening

Door het gebruik van het Corsa Mid-Office is de stad Geel in staat om haar klantgerichte dienstverlening te optimaliseren.

 • Gefaseerde implementatie in lijn met de prioriteiten van de stad Geel;
 • Duidelijke resultaten, toegevoegde waarde per fase;
 • Diverse integraties met back-office systemen, gebaseerd op een geoptimaliseerde proceswerking;
 • Toekomstgericht platform met groeimogelijkheden voor andere processen en toepassingen;
 • Best-of-breed aanpak waarbij de stad Geel haar vrijheid behoudt in de selectie van toepassingen voor specifieke back-office doelstellingen.

Op dit moment hebben 450 eindgebruikers toegaan tot het Corsa Mid-Office.

TOEKOMST

Voortbouwen op fundament

Met de implementatie van het Corsa Mid-Office en de best-of-breed filosofie heeft de stad Geel een fundament gelegd om op een efficiënte en klantvriendelijke manier haar dienstverlening te organiseren.

Door het open karakter van het Mid-Office is de stad Geel in staat om in de toekomst het platform verder uit te breiden voor meerdere processen (ook secundaire) en integraties met andere toepassingen, gebaseerd op een gestandaardiseerde service-bus architectuur.