Serviceportaal

Corsa Mid-Office Roadmap 2023


Dots

Op 14 december heeft weer een Corsa Community Meeting plaats gevonden. Het thema van deze sessie was de roadmap ontwikkeling 2023 van het Corsa Mid-Office.

Levendige discussies

Roadmap Corsa Mid-Office Teams sessieIn deze virtuele sessie zijn de wensen en suggesties die onze klanten voorafgaande aan de sessie  hadden ingediend besproken. Tijdens de bijeenkomst had ieder bestuur de gelegenheid om haar wensen en suggesties toe te lichten.

Gedurende de sessie ontstond er een levendige discussie tussen de deelnemers en werd voor een ieder duidelijk wat de verwachte toegevoegde waarde van de geopperde verbeteringen zou zijn.

Roadmap ontwikkeling

In de vervolgstap krijgen de klanten de gelegenheid om de besproken voorstellen te prioriteren middels een on line stemming.

Op basis van de stemming zal in begin van 2023 de Corsa Mid-Office Roadmap 2023 opgesteld worden.