Serviceportaal

Ontwikkeling iGEN voor lokale besturen


Dots

Proces ‘Uitgaande post’ in iGEN

Met de recente toevoeging van het ‘Uitgaande Post’ proces, biedt iGEN nu nog meer controle over de organisatieprocessen van lokale besturen. Het beheersen van uitgaande post is voor Vlaamse lokale besturen van onschatbare waarde omdat het centraal staat in het bieden van een gestroomlijnde en efficiënte dienstverlening aan burgers.

Door het optimaliseren van uitgaande postprocessen wordt de communicatie niet alleen versneld, maar ook de nauwkeurigheid ervan verhoogd, wat resulteert in een verhoogde burger tevredenheid. Bovendien versterkt het de transparantie en traceerbaarheid van overheidscommunicatie, wat cruciaal is voor naleving van regelgeving en verantwoordingsplicht. Effectief beheer van uitgaande post draagt daarnaast bij aan kostenreductie en verhoogt de operationele efficiëntie door de vermindering van tijdrovende handmatige processen. Dit alles maakt het grip krijgen op uitgaande postprocessen niet enkel een operationele noodzaak, maar ook een strategisch instrument om de kwaliteit van dienstverlening aan burgers aanzienlijk te verbeteren.

E-formulieren, Klantcontactcenter en OBS voor lokale besturen

Naast grip op organisatieprocessen kan iGEN ook andere behoeften invullen voor lokale besturen. Daarom werkt BCT aan de positionering en doorontwikkeling van iGEN binnen de Vlaamse markt. Hierbij richten we ons op de aansluiting met Corsa, behoeften rondom het OBS (Organisatie Beheer Systeem), het gebruik van infofiches voor KCC als kennisbank en de integratie met e-formulieren.

De impact van LPDC op iGEN vanuit de Vlaamse overheid en de noodzakelijke aanpassing naar IPDC v3 worden ook meegenomen in de doorontwikkeling van iGEN. Naar verwachting wordt deze visie en aanpak eind februari met onze klanten gedeeld.