Serviceportaal
Digitaliseer het besluitvormingsproces vanaf het opstellen van het ontwerpbesluit tot en met de archivering.

Corsa Notulenbeheer

Centraal agendabeheer

Met Corsa Notulenbeheer creëer je digitale agenda’s voor verschillende vergaderorganen. De totstandkoming van de agendapunten kan bovendien ondersteund worden door het geïntegreerde digitale besluitvormingsproces.

Dit generieke besluitvormingsproces is in de loop der jaren steeds verder ‘gefinetuned’ en is inmiddels dusdanig flexibel dat vrijwel ieder proces en scenario ondersteund kan worden.

Voordelen Corsa Notulenbeheer

  • Transparantie door inzage in het besluitvormingsproces voor alle stakeholders
  • Digitale dossiers beschikbaar ter inzage van alle deelnemers
  • Lagere reprokosten door het elimineren van fysieke papierstromen
  • Altijd de juiste documentversie beschikbaar
  • Tijdige en rechtmatige besluitvorming door adequate termijnbewaking
  • Beschikbaar stellen van bestuurlijke stukken t.b.v. publicatie naar uw website
  • Efficiënter agenderen en vergaderen
Dots

Optimale transparantie en bewijslast

Alle documenten, stappen, acties en besluiten worden digitaal opgeslagen (en uiteindelijk gearchiveerd) conform wet- en regelgeving.

Doordat er een automatische proceslogging wordt gehanteerd, kan er precies bekeken worden wie, wat, op welk moment heeft gedaan in het proces. Hierdoor wordt het gehele proces inzichtelijk en is de organisatie in staat om zich te verantwoorden over de totstandkoming van besluiten. De workflow wordt bovendien aangestuurd door zogenaamde ‘variabelen’ waardoor het beheer makkelijk en laagdrempelig kan worden uitgevoerd.

Dots

Geavanceerde agendamodule

Corsa Notulenbeheer bevat een geavanceerde agendamodule. Vanuit deze module kunnen de agenda’s centraal beheerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hernummeren of verplaatsen van agendapunten, het bijhouden van vergaderdeelnemers, het instellen van een beveiliging, het vastleggen van besluiten en stemmingen en het koppelen van documenten.

De generieke workflow sluit naadloos aan op deze agendamodule zodat de agenda’s vanuit het bestuurlijke besluitvormingsproces ‘gevoed’ worden met agendapunten en documenten. Er kunnen ook ‘ad-hoc’ agendapunten worden aangemaakt in de agendamodule. Vanuit de module is het tevens mogelijk om documenten te genereren op basis van uw huisstijlsjablonen en kan er gekoppeld worden met publicatieomgevingen (bijv. PIP / RIS / DV-app).

Dots