Serviceportaal
Toekomstgericht en duurzaam bewaren, beheren en ontsluiten van informatie

Enterprise Information Management

Wat wij doen

De wereld bevindt zich in de snelste transformatie ooit! In de afgelopen vijf jaar is er meer data gegenereerd dan sinds het ontstaan van de mensheid. Dankzij het internet is iedereen zijn eigen informatieproducent geworden en het Internet of Things (IoT) doet nog een schepje bovenop de spreekwoordelijke databerg. En ondertussen worden klanten en burgers steeds mondiger. Hoe zet u de data die u ter beschikking heeft effectief in om tegemoet te komen aan de alsmaar hoger wordende eisen van de samenleving?

Voor ons is dat al 35 jaar onze specialiteit. BCT zorgt ervoor dat data wordt omgezet naar bruikbare informatie die in de juiste context en op het juiste moment wordt aangeboden aan de mensen die dit nodig hebben in hun werk. Daarnaast borgen we deze informatie op een duurzame manier zodat deze toegankelijk blijft in de toekomst. Hierdoor ontstaat kennis waarmee u een voorsprong creëert en behoudt.

Wat is Enterprise Information Management?

Enterprise Information Management (EIM) is de benaming voor het vakgebied dat Enterprise Content Management (ECM) en Business Intelligence (BI) combineert. Een belangrijke rol hierbij is Business Process Management (BPM). BPM zorgt ervoor dat processen waarin de informatie een rol speelt, worden georganiseerd en gecontroleerd. Enterprise Information Management gaat dus nog een stap verder in het organiseren van informatie. Nu de afhankelijkheid van digitale en complexe informatiestromen steeds groter wordt, is het noodzakelijk de informatiebehoefte van uw organisatie methodisch in te vullen. Op deze manier kunt u de doelen die uw organisatie stelt behalen.

Waarom Enterprise Information Management?

Vanwege de snelle toename in hoeveelheid en complexiteit van informatie binnen uw organisatie, ontbreekt vaak een integraal beeld van uw bedrijfsvoering. Daarnaast zijn vaak vele systemen in gebruik en zijn verschillende activiteiten en processen georganiseerd binnen en tussen afdelingen. Hierdoor is er een bonte verzameling en wildgroei ontstaan van versies en opslag van informatie en is het niet eenduidig waar deze zich op welk moment bevindt. Met de inzet van onze EIM-oplossingen worden processen doelgerichter en efficiënter ingericht, besluitvorming wordt sneller gerealiseerd en betere stuur- en verantwoordingsinformatie worden geproduceerd. Zo heeft u te allen tijde een volledig beeld van uw totale bedrijfsvoering. De juiste informatie bij de juiste mensen op het juiste moment in het juiste formaat om de juiste beslissing te kunnen nemen.

Dots