Serviceportaal

BCT voldoet aan LBLOD standaard Besluit en Mandaat


Dots

BCT is verheugd te kunnen melden dat zij, in nauwe samenwerking met Tobania de LBLOD validatie positief hebben doorlopen. Hiermee zijn we conform aan de standaard voor Besluit en Mandaat.

Organisaties die gebruik maken van onze Notulenbeheer oplossing zijn hiermee in staat om geautomatiseerd hun gelinkte besluiten te publiceren.

Lokale Besluiten als geLinkte (Open) Data (LBLOD)

Met het project ‘Lokale Besluiten als geLinkte (Open) Data (LBLOD)’ heeft de Vlaamse overheid samen met de lokale besturen een methodiek en concrete tools ontwikkeld om met vernieuwende technologie de relevante gegevens in authentieke besluiten rechtstreeks te kunnen ontsluiten en hergebruiken.

Decreet Lokaal Bestuur – Publicatieplicht

Het Decreet over het lokaal bestuur (DLB) vervangt de huidige inzendingsplicht vanaf 1 januari 2019 door een publicatieplicht of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de gemeente. Lokale besturen zullen dan bijvoorbeeld de besluitenlijsten van de gemeenteraad, van het college of van de raad voor maatschappelijk welzijn, de notulen van de gemeenteraad en integrale teksten van bepaalde besluiten zoals reglementen moeten publiceren op de webtoepassing van de gemeente.

Om de vindbaarheid van deze documenten en het hergebruik van de erin vervatte informatie te verhogen zal de techniek van gelinkte data gebruikt worden.

Dankzij het LBLOD-project kunnen lokale besturen hun nieuwe plichten vlot naleven zonder besluiten of specifieke gegevens eindeloos te moeten kopiëren.

Voldoen aan LBLOD standaard Besluit en Mandaat

De door BCT en Tobania ontwikkelede oplossing voldoet aan alle drie de criteria:

  • Uitrolbaarheid in Q1 2019
  • Online publicatie als Linked Open Data
  • Overeenstemming met de OSLO-standaarden

Voor dit laatste criterium voldoen we op dit moment aan ‘Maturiteitsniveau 1’. Het omvat de basiselementen waaruit notulen bestaan, zoals algemene gegevens over de zitting, de agendapunten, de behandeling van agendapunten en stemmingen. Uitbreiding naar volgende niveaus wordt onderzocht.