Serviceportaal

Met de ISO 16175 certificering voldoet Corsa aan een moderne internationale norm.

Corsa is ISO 16175 gecertificeerd


Voldoen aan alle eisen inzake record management volgens een internationale norm

Dots

De onafhankelijke certificerende instelling Van Bussel Document Services bevestigt: BCT’s ECM-platform Corsa is recentelijk ISO 16175 gecertificeerd. Corsa, dat de basis vormt voor tal van BCT oplossingen, voldoet daarmee aan een moderne internationale norm voor record management. Dit geeft onze klanten de zekerheid dat BCT voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan het omgaan met informatie en goed record management.

Redenen voor de certificering

Corsa is reeds NEN 2082 gecertificeerd, een andere norm voor records management die inmiddels echter verouderd is. Corsa blijft hier natuurlijk nog gewoon aan voldoen. Deze norm zullen we echter niet meer hercertificeren (wat we tot nu toe jaarlijks deden) omdat de norm door NEN is teruggetrokken en vervangen door ISO 16175.

Daarnaast vindt BCT certificering volgens een internationale norm belangrijk, zeker als internationaal georiënteerde onderneming. Met ISO 16175 voldoen we daaraan.

We zien deze norm ook steeds vaker terugkomen in aanbestedingen en krijgen regelmatig vragen van klanten hierover. Met de ISO 16175 blijft Corsa gecertificeerd voor record management volgens gangbare normen. Een belangrijke stap voor huidige en toekomstige klanten.

Peter Reidsma, product manager Corsa platform bij BCT

Over ISO 16175

In december 2020 is de toetsing gedaan door Van Bussel Document Services en in januari 2021 is de certificering formeel afgerond. ISO 16175-1:2020 is – kort gezegd – een internationale norm die functionele vereisten voorschrijft voor record management software. Met ISO 16175 is Corsa dus gecertificeerd volgens een moderne, internationale norm. Het bevat modelmatige, overkoepelende functionele eisen en bijbehorende richtlijnen voor softwaretoepassingen die bedoeld zijn om digitale records te beheren (inclusief digitale kopieën van analoge bronrecords). Hetzij als het hoofddoel van de toepassing, hetzij als onderdeel van een toepassing die primair bedoeld is om andere businessfuncties en -processen mogelijk te maken.