Serviceportaal

Gouden Bit 2021 nominatie voor gemeente Pelt


Tandem iGen-Corsa pakt Peltse processen aan

Dots

Met trots kunnen we vermelden dat de gemeente Pelt genomineerd is voor de Gouden Bit ’21

Procesmanagement als operationeel instrument binnen het bestuur.

Het project omvat een nieuw ontwikkelde en doorgedreven integratie tussen een document management (mid-office) oplossing (Corsa) en procesbeheerstool (iGEN) met als doel een bijdrage te leveren tot een verbeterde digitale dienstverlening voor burgers en het slagvaardiger maken van de eigen organisatie om klaar te zijn voor de (digitale) uitdagingen van morgen.

De oplossing brengt procesmanagement en -analyse op een hoger niveau binnen de organisatie. De gemeente Pelt heeft intern een specifieke aanpak op gezet waarbij ‘de procesbeheerder’ gemeentelijke processen analyseert en kan beschrijven in iGen en vervolgens ‘de automatiseerder’ – via parametrisatie in diezelfde tool – het proces in de mid-office oplossing aanstuurt, conform de procesbeschrijving. Op die manier gaan procesbeheer en -automatisering hand in hand en blijven ze onlosmakelijk met mekaar verbonden.

Middels deze oplossing is Pelt er concreet in geslaagd om allerlei subsidieaanvragen efficiënter te doen verlopen. De wisselwerking tussen website, procesbeschrijvingstool en mid-office zorgde voor een stroomversnelling in de opvolging en verwerking van subsidieaanvragen.